11.03.2020

Трихомоніаз (Тrichоmоnas vaginalis), ПЛР Real Time кількісно (зішкріб, сеча)