11.03.2020

Трихомоніаз (визначення антитіл IgA до антигенів Тrichоmоnas vaginalis)