11.03.2020

Трихомоніаз (визначення антитіл IgG до антигенів Тrichоmоnas vaginalis)