11.03.2020

Ат-ТГ (аутоантитіла до тиреоглобуліну)