14.09.2020

КОАГУЛОГРАМА (протромбіновий час (ПЧ), % за Квіком, міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС/INR), Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ/APTT), Фібриноген, агрегативна функція тромбоцитів з АДФ (візуальна оцінка) (по запису on-line)