02.05.2020

Пакет 9.5. Діагностика ускладнень COVID-19 MAX ( ЗАК+лейкоцитарна ф-ла, СРБ, Д-димер, феритин, прокальцитонін).